Yantai Thriking Glass Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
SGS SGS SGS building glass,funiture glass,bathroom glass and bathroom mirror 2018-10-30 ~ 2019-10-29 Đã xác minh
BV BV BV building glass and mirror 2018-10-30 ~ 2019-10-29 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
WIPO MADRID 1481746 WIPO MADRID Construction & Real Estate>>Building Glass 2019-04-01 ~ 2029-04-02 Đã xác minh
brand registration 15237038 brand registration Construction & Real Estate>>Building Glass,Home & Garden>>Home Decor>>Mirrors>>Mirrors(Old) 2015-10-14 ~ 2025-10-13 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này